Arbeit am Paradies
Gerd de Bruyn
Montag, 25. Mai 2009
lezione aperta
Facoltà di Design e Arti
Libera Università di Bolzano
Via Sernesi 1, SER-A1-01